Prof. dr hab. Tomasz Miczka

Prof. dr hab. Tomasz Miczka
Fot. Archiwum Własne

Pedagog, profesor sztuk muzycznych, oboista. Ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie oboju. Obok pracy muzyka orkiestrowego koncertuje również jako solista i kameralista. Na koncie ma także nagrania płytowe i archiwalne. Działalność pedagogiczną rozpoczął w 1981 jako nauczyciel Państwowego Liceum Muzycznego w Katowicach, a od 1986 jako asystent w Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 2002 zatrudniony jako profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej. Był również Kierownikiem Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji w latach 2000-2005. W roku 2010 otrzymał tytuł profesora sztuki. W latach 2008-2016 był rektorem macierzystej uczelni. Jego klasę ukończyło wielu laureatów konkursów muzycznych. Twórca i Kierownik Artystyczny „Beskidzkich Warsztatów Obojowo-Fagotowych”.