Anna Kościelna

MG 0197

Dyrektor
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

 

Specjalistka z zakresu zarządzania kulturą w instytucjach publicznych oraz zarządzania artystycznymi projektami kulturalnymi. W latach 2009-2015 Kierownik Marketingu i Organizacji Widowni w Operze Krakowskiej. W sierpniu 2015 roku powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dyrektora naczelnego Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus, narodowej instytucji kultury. Doświadczona koordynatorka projektów, realizowanych w ramach m.in. FRINGE Edinburgh Festiwal, Wiener Festwochen, ITB Berlin, Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju czy Letnich Festiwali Opery Krakowskiej w Krakowie. Od 2010 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje rozprawę naukową dotyczącą stylów przywództwa w instytucjach kultury pod kierunkiem prof. dra hab. Emila Orzechowskiego.